Přihlásit se

Osoba: Jana Košťálová, Petra Charvátová (MB0460), B, E2031

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Petra Charvátová - jezdec

Koně

Subjekty