Přihlásit se

Osoba: Roman Kmínek, Sportovní stáj Klamoš z.s. (MF0395), F, F0027

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty