Přihlásit se

Osoba: Pavla Fuchs, Fuchs Maschinenbau s.r.o. (MF0443), F, F0738

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Fuchs Maschinenbau s.r.o. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty