Přihlásit se

Osoba: Šárka Hejzlarová, ADYTON sport team z. s. (MB0520), B, F1135

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
ADYTON sport team z. s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty