Přihlásit se

Osoba: Veronika Špačková, JK Černožice (MR0005), R, F1384

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
JK Černožice - korespondent

Koně

Subjekty