Přihlásit se

Osoba: Daniela Kmoníčková, JS Damiss (MF0185), F, F1718

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JS Damiss - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty