Přihlásit se

Osoba: Martina Šoupalová, SHOWPAL EQUITEAM (MF0249), F, F1924

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
Role v JIS
Korespondent
SHOWPAL EQUITEAM - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty