Přihlásit se

Osoba: Martina Šoupalová, SHOWPAL EQUITEAM (MF0249), F, F1924

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty