Přihlásit se

Osoba: Denisa Tošovská, JPS Vanice (MF0102), F, F2216

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JPS Vanice - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty