Přihlásit se

Osoba: Pavla Kubáčková, Stáj Housa (MB0156), B, F2762

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Housa - jezdec

Koně

Subjekty