Přihlásit se

Osoba: Jana Veselá, JK Dantes (MF0201), F, F2914

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Dantes - statutární zástupce, jezdec

Koně

Subjekty