Přihlásit se

Osoba: Eliška Jandová, Stáj Dvořák Barchov (MF0105), F, F3005

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty