Přihlásit se

Osoba: Nikola Žďárská, Jezdecká stáj Rozruch - Ladislava Žďárského (MF0436), F, F4126

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty