Přihlásit se

Osoba: Josef Kubias, Stáj Černíková, z.s. (MF0432), F, F4170

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Jezdec
Stáj Černíková, z.s. - jezdec
Oblíbené závody (7)

Koně

Subjekty