Přihlásit se

Osoba: Josef Kubias, Lázně 1897, s.r.o. (MF0453), F, F4170

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Skoky