Přihlásit se

Osoba: Petr Rydval, Jezdecký spolek pod Hostýnem (ML0025), L, G0152

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí II. třídy
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Technický delegát - Všestrannost, Základní
Technický delegát - Spřežení, Národní
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 2/2
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokyČestný odznak ČJF
Role v JIS
Komisař

Koně

Subjekty