Přihlásit se

Osoba: Pavel Koláček, TJ Palava (MG0035), G, G0215

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty