Přihlásit se

Osoba: Petr Eim, Jezdecké centrum Equality (ML0152), L, G0340

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty