Přihlásit se

Osoba: Silvie Kalábová, Jezdecké centrum Equality (ML0152), L, G0486

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
VS
Zlatý výkonnostní odznak - voltižBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty