Přihlásit se

Osoba: Kateřina Kolářová, TJJ LUCKY Drásov, z.s. (MG0108), G, G0656

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 7/7
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
TJJ LUCKY Drásov, z.s. - statutární zástupce

Koně

Subjekty