Přihlásit se

Osoba: Šárka Charvátová, Stáj Hošková s.r.o. (MH0415), H, G0752

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Role v JIS
Korespondent
Stáj Hošková s.r.o. - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty