Přihlásit se

Osoba: Ivana Horníčková, Jezdecká stáj Týnec (MG0084), G, G0830

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty