Přihlásit se

Osoba: Ivana Horníčková, Jezdecká stáj Týnec (MG0084), G, G0830

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecká stáj Týnec - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty