Přihlásit se

Osoba: Ivana Horníčková, Jezdecká stáj Týnec (MG0084), G, G0830

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Jezdecká stáj Týnec - korespondent, statutární zástupce

Skoky