Přihlásit se

Osoba: Roman Bíza, Stáj Karolína (MG0216), G, G1166

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty