Přihlásit se

Osoba: Renata Sedláčková, JK Stáj Jelínek (MG0063), G, G1506

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Garant - ZZVJ - 3/5
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
JK Stáj Jelínek - jezdec

Koně

Subjekty