Přihlásit se

Osoba: Andrea Lampířová, ITAL CE.KA (MG0282), G, G1711

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
ITAL CE.KA - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty