Přihlásit se

Osoba: Miroslava Mráčková, Stáj Time Out (MG0153), G, G1951

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
Role v JIS

Jezdec
Stáj Time Out - jezdec

Koně

Subjekty