Přihlásit se

Osoba: Ludmila Slavíková, Sportovní stáj Tretera (MG0066), G, G2013

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Tretera - jezdec

Koně

Subjekty