Přihlásit se

Osoba: Michaela Smrčková, Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. (MH0340), H, G2206

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Role v JIS
Korespondent, Zpracovatel výsledků, Sportovní zástupce
Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. - zpracovatel výsledků, sportovní zástupce, korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Drezura