Přihlásit se

Osoba: Eliška Stránská, JK Poštorná (MG0238), G, G2351

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JK Poštorná - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty