Přihlásit se

Osoba: Eliška Stránská, JK Poštorná (MG0238), G, G2351

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
JK Poštorná - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (11)

Koně

Subjekty