Přihlásit se

Osoba: Klára Trunkátová, Jezdecká stáj Nutritis (MG0110), G, G2379

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty