Přihlásit se

Osoba: Markéta Vášová, Stáj Time Out (MG0153), G, G2645

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Stáj Time Out - jezdec
Oblíbené závody (42)

Koně

Subjekty