Přihlásit se

Osoba: Taťána Galušková, JK Century D, z.s. (ML0106), L, G3061

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JK Century D, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty