Přihlásit se

Osoba: Jana Galatíková, Hřebčín Galatík (ML0174), L, G3281

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Hřebčín Galatík - korespondent

Koně

Subjekty