Přihlásit se

Osoba: Barbora Pořízková, JK ALIKA Čelčice (MG0255), G, G3518

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK ALIKA Čelčice - jezdec

Koně

Subjekty