Přihlásit se

Osoba: Jan Hurtík, JK Sever Brno (MG0156), G, G3856

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Sever Brno - jezdec

Koně

Subjekty