Přihlásit se

Osoba: Jan Hudec, Jezdecký klub Kaverto (MG0306), G, G4010

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/4

Koně

Subjekty