Přihlásit se

Osoba: Marie Hojovcová, JK Stáj Jelínek (MG0063), G, G4015

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Stáj Jelínek - jezdec

Koně

Subjekty