Přihlásit se

Osoba: Nikola Peňásová, JS BOŠKŮVKY (MG0345), G, G4026

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Jezdec
JS BOŠKŮVKY - jezdec

Koně

Subjekty