Přihlásit se

Osoba: René Olšák, Stáj M&M z.s. (MH0433), H, H0495

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty