Přihlásit se

Osoba: Jiří Dostál, Stáj Bacchus o.s (ML0075), L, H0520

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent

Koně

Subjekty