Přihlásit se

Osoba: Jiří Dostál, JS Silvio (ML0092), L, H0520

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JS Silvio - statutární zástupce

Koně

Subjekty