Přihlásit se

Osoba: Jiřina Bosáková, Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181), H, H1203

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent
Stáj JLB Komorní Lhotka - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty