Přihlásit se

Osoba: Lenka Chromčáková, Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. (MH0340), H, H1991

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty