Přihlásit se

Osoba: Michaela Schwarzová, Jezdecký klub S - Team z.s. (MH0309), H, H2128

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub S - Team z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty