Přihlásit se

Osoba: Jiří Malý, Stáj Hošková s.r.o. (MH0415), H, H2415

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 4/4
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty