Přihlásit se

Osoba: Ludmila Francová, JK Sever Brno (MG0156), G, H2417

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (128)

Koně

Subjekty