Přihlásit se

Osoba: Eva Pluháčková, Jezdecký klub BEKA Loučka, z.s. (MH0243), H, H2438

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty