Přihlásit se

Osoba: Lucie Prajer, Farma Nový Jičín - Žilina (MH0306), H, H2441

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty