Přihlásit se

Osoba: Lucie Prajer, None (), , H2441

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty