Přihlásit se

Osoba: Anežka Martynková, Stáj M Ropice, z.s. (MH0318), H, H2695

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj M Ropice, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty