Přihlásit se

Osoba: Anežka Martynková, Stáj M Ropice, z.s. (MH0318), H, H2695

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj M Ropice, z.s. - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty