Přihlásit se

Osoba: Daniela Spáčilová, Stáj Pomněnka, z.s. (ML0074), L, H2826

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Stáj Pomněnka, z.s. - jezdec

Drezura