Přihlásit se

Osoba: Karolina Holá, JS CASIN Svinov, z.s. (MH0069), H, H2925

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Steward - Skoky, Národní

Koně

Subjekty